EN
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 3بنر 4بنر بالا 5بنر بالا 6بنر بالا 7بنر بالا 8
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

بانک اطاعات گل و گیاه کاکتوسکاکتوس اچینو
کاکتوس اچینو
Echinocactus Grusonii
Cactaceae
خاک مخلوط و غنی زهکشی
زیاد
10-38درجه سانتیگراد
کم
کاکتوس اچینو

کاکتوس اچینو ( توپ طلایی )
بومی منطقه مکزیک و جنوب امریکا
مشخصات مورفولوژیاکینو کاکتوس از بزرگ ترین کاکتوس های کروی است واز توبرکول هایی تشکیل شده که بر حسب گونه با 8 تا 50 شیار از هم جدا شده اندگل در این کاکتوس : زرد کم رنگ تا زرد طلایی و صورتی این کاکتوس ازبزرگترین کاکتوس های کروی شکل است که باافزایش سن طویل می گردد که گاه قطرآنهابه ۱مترو ارتفاع آنهابه ۸/۱مترمیرسد. اکینوکاکتوسها برای رسیدن به اندازه های ستبروبزرگ به گذشت سالیان درازی (نزدیک به ۱۵۰سال) نیازدارند . سطح بدنه آنهاازتوبرکولهایی آشکارتشکیل شده که این توبرکولهابه رنگ سبزتاآبی رنگ دیده می شوندوبا ۸تا ۵۰شیارعمیق ازهم جدامی شوند( تعدادشیارهابرحسب نوع گونه متغیروگوناگون است) بخش بالائی گیاه پوشیده ازپشم و پرززردرنگ بوده و کاکتوس بسیارمقاومی دربرابراشعه وپرتوخورشیددربیابان می باشد. بیشترآرئولهاکروی شکل وپرزدارکه به صورت مجزاازهم قراردارند، هرآرئول شامل ۵تا ۱۲خارشعاعی منحنی یامستقیم شکل به درازای ۵سانتیمترو ۱تا ۴خارمرکزی به درازای ۵تا ۱۰سانتیمترمی باشدرنگ خارها ازسفید،زردطلایی وصورتی تاسیاه رنگ درگونه های مختلفمتفاوت است. زیبایی اکینوکاکتوس درمیان دیگرکاکتوسها، به دلیل داشتن تیغه های طلایی به گونه ای یکدست ودرهم، همگی سطح کروی گیاه رامی پوشاند. برخی گونه های آن هنگامی که به اندازه یک توپ فوتبال شدند، زمان گلدهی خودراآغازمی کنند، درحلقه میانی، نزدیک رأس ساقه درمیانه تا اواخرتابستان شکوفامی شوندوبرزیبایی کاکتوس دوچندان می افزایند. رنگ گلهااززردکم رنگ تازردطلایی وگاه صورتی دگرگونی دارد. سطح میوه اکینوکاکتوسهاپوشیده ازپرزوموکه دررنگهای سبزوقهوه ای مشاهده می شوند. هنگام رسیدن میوه هاخشک شده وازقسمتی ازبدنه خودشکافته می شوندوبدین ترتیب بذرهای آنهاخارج می گردند.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
کوددهیگیاهان مسن یک گرم سولفات پتاسیم و یک گرم سوپرفسفات در لیتر هر هفته یکبار از خرداد تا مرداد . کود ازته لازم نیست .
روش تکثیرمهمترین روش تکثیر این گیاه از راه کشت بذر آن انجام میگیرد . کاشت بذر در فروردین تا اردیبهشت درون ظروف سرپوشیده ویژه بذرکاری انجام میشود . نزدیک 6 ماه پس از کشت بذر خزانه ها برای جابجایی به گلدانهای کوچک آماده هستند و پس از کاشته شدن در گلدان 5 سال به درازا میکشد تا قطر آنها به 15 تا 18 سانتیمتر برسد .
مراقبت و نکات باغبانیاین کاکتوس برای تولیدتیغه های سخت ومحکم نیازبه نورشدیدداردوازاین روپرورش این کاکتوس به سبب آفتاب فراوان درایران به آسانی انجام پذیراست. برای اکینوکاکتوسهای جوان کمترین دمای لازم در فصول سرد نزدیک 10 درجه سانتیگراد میباشد ، ولی اکینوکاکتوسهای مسن تر در برابر دمایی نزدیک صفر درجه سانتیگراد نیز پایداری نشان میدهند .
توضیحاتخاک : 1قسمت خاک باغچه + 2قسمت ماسه شسته + مقدار کمی کود حیوانی برای رسیدن به زمان گلدهی چنان چه زمان مناسب باشد، نزدیک ۲۰تا ۳۰سالزمان نیازخواهدبود. این دسته از کاکتوسها هر اندازه مسن تر شوند زیباتر میگردند و همراه رشدشان خارهایشان نیز محکم تر میگردد .
 
پایین راست 1پایین راست 2
پایین چپ 3پایین چپ 2


© کپی رایت 1391 ، کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه VIP گل میباشد.
هرگونه استـفاده از مطالب و عکسها تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.