EN
بنر بالا 1بنر بالا 2بنر بالا 3بنر 4بنر بالا 5بنر بالا 6بنر بالا 7بنر بالا 8
پنل کاربری     |   ورود   |   ثبت نام

بانک اطاعات گل و گیاه کاکتوسلوبی ویا
لوبی ویا
Lobivia cinnabarina
Cactaceae
متخلخل و زهکشی شده
آفتاب کامل و گاهی سایه
نامشخص
متوسط
لوبی ویا

کاکتوس لوبی ویا
بومی منطقهبولیوی، آرژانتین وپرو
مشخصات مورفولوژیکاکتوس لوبی ویا، دارای ساقه هایی کوتاه، کوچک و کروی به رنگ سبزیا خاکستری مایل به سبزوگاهی ستونی شکل ودارای انشعاب می باشند. بیشینه بلندی پیکراین کاکتوس ها تا ۱۰۰سانتیمتر می رسد.گلهای بزرگ، درخشان قیفی شکل آن پیرامون ساقه در رنگهای سفید، ارغوانی، زرد، سرخ، ونارنجی پدیدارمی شوند. وبرخی گونه ها درنخستین روزهای بهارونیزدرتابستان گلدهی خودراآغازمی نمایند این کاکتوس دارای تخمدان و لوله گل ناهمواروکرکداربوده وپرچم ها همانندجنس اکینوپسیس فراوان و به صورت مجتمع پیرامون خانه رافراگرفته اند. بلندی گلهابه ۵تا ۱۰سانتیمترمی رسد. میوه تخم مرغی شکل آنهابه رنگ زرد به هنگام رسیدن خشک شده ودارای شمارزیادی بذرکوچک وسیاه می باشد.
محیط مناسب برای رشدداخل ساختمان
دمای حداقل2- درجه سانتیگراد
روش تکثیربیشتراین کاکتوس هاازراه بذرتکثیرمی گردند. ولی برای شتاب بخشیدن به تکثیر، بهتراست آن را با پاجوش یاجوانه های جانبی تکثیر نمود. بذرکاری عموماً درپایان اسفندماه یاآغازفروردین ماه انجام می گیردوپس از نزدیک به ۳تا ۴ماه از رویش بذر، توصیه می شودکه دوباره آنها را به گونه ای مرتب درظرف ویژه دیگری جابه جانمود. چنین کاری موجب استواری بیشترریشه گشته وتوان ونیروی گیاه را افزایش خواهدداد.
مراقبت و نکات باغبانیآبیاری درفصول گرم بایدمنظم انجام گیردو درفصل زمستان وسرما(زمان استراحت) خاک حتی المقدور، خشک لازمست.
توضیحاتنام آن منطقه ای از کشوربولیوی (Bolivia)است که جایگاه بسیاری ازکاکتوس هادرآن محل می باشد. لوبی ویاازدیدگاه شکل ظاهری و گل تفاوت زیادی با اکینوپسیس ندارد و به آسانی بین این دوجنس می توان دورگه گیری راانجام داد. یکی ازگونه های Lobivia به نام Lobivia silvestrii که دارای رنگ نارنجی کم رنگ می باشد. این گونه ها نیز به سبب نداشتن سبزینه بهتراست، همیشه روی پایه پیوندقرارگیردودرآنصورت به خوبی به رشدخودادامه داده و به آسانی هم زیادمی گردند. این گونه ازکاکتوس باداشتن رنگ زیباودلپسندخودهمانند ژیمنوکاکتوسهاهواخواهان زیادی داشته وپیوندآن نیزدرهمه فصل های سال انجام شدنی می باشد. هرگاه پیوندرادرفصل سرد انجام می دهیم بهتراست درگلخانه هایی انجام شودکه دمای آن بین ۱۸تا ۲۵درجه سانتیگرادباشد .
 
پایین راست 1پایین راست 2
پایین چپ 3پایین چپ 2


© کپی رایت 1391 ، کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه VIP گل میباشد.
هرگونه استـفاده از مطالب و عکسها تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.